Raza de lumina

Sufletul are incredere in raza de lumina – Victor Hugo


Un comentariu

Dragostea e sufletul însuşi…

Dragostea e sufletul însuşi.

 E de aceeaşi natură.

Dragostea e o scânteie divină, ca şi sufletul, şi tot ca el e incoruptibilă, indivizibilă, nepieritoare.

E un punct de foc în noi, nemuritor şi infinit, pe care nimic nu-l poate mărgini şi nimic nu-l poate atinge.

Îl simţi arzând până în măduva oaselor şi-l vezi strălucind până în adâncurile cerului.

Victor Hugo


4 comentarii

În gândire există voinţă, dar nu şi în visare.

În gândire există voinţă, dar nu şi în visare. 

Visul, care e spontan, păstrează, chiar în ceea ce e uriaş şi ideal, chipul nostru spiritual: nimic nu-i este mai de-a dreptul şi mai sincer sufletului nostru decât năzuinţele necugetate şi nemăsurate spre  frumuseţile destinului. 

În aceste năzuinţe, mai mult decât în ideile ticluite,raţionale şi rânduite, poţi găsi caracterul adevărat al fiecărui om.

Victor Hugo


Un comentariu

Ce lucru minunat să fii iubit!

Ce lucru minunat să fii iubit! 

Nu există decât un singur lucru mai minunat: să iubeşti! 

Inima, trecând prin iubire, devine eroică. Nu mai e alcătuită decât din puritate. Nu se mai reazimă decât pe ceea ce e mare şi înalt.

În ea nu poate încolţi nici un gând nevrednic, cum nu pot creşte urzici pe un gheţar.

Sufletul înalt şi senin, neatins de patimi şi emoţii josnice, care domină viaţa şi umbrele lumii acesteia, nebuniile, minciunile, urile, vanităţile, mizeriile, locuieşte în albastrul cerului şi nu mai simte decât zguduirile adânci şi subterane ale destinului, aşa cum culmea munţilor simte cutremurele de pământ.

Victor Hugo