Raza de lumina

Sufletul are incredere in raza de lumina – Victor Hugo


2 comentarii

Iată pentru ce trebuie să ţii mereu treaz ceea ce este măreţ în om…

Căci, cel ce ştie să descifreze imaginea, şi care o poartă în inima lui, şi care este legat de această imagine, trăind din ea asemenea copilului ce suge la sânul mamei, cel căruia imaginea îi este temelie, semnificaţie şi prilej de măreţie, spaţiu şi împlinire, dacă va fi smuls de la acest izvor, va fi retezat, ciopârţit şi va muri asfixiat, asemenea copacului ale cărui rădăcini au fost tăiate.

Nu se va mai regăsi. Şi totuşi, atunci când imaginea, pierind în el, îl face să piară, el nu mai suferă şi se acomodează mediocrităţii sale, fără a o recunoaşte.

Iată pentru ce trebuie să ţii mereu treaz ceea ce este măreţ în om
şi să-l converteşti la propria sa grandoare.

 Căci hrana esenţială nu-i vine din lucruri, ci din ceea ce leagă lucrurile între ele. 

Nu diamantul îl va hrăni, ci acea legătură ce există între diamant şi oameni. 
Nu nisipul îl va hrăni, ci legătura dintre nisip şi triburi. 
Nu cuvintele din cărţi, ci acele legături dintre ele care sunt 
dragoste, poem şi înţelepciune.

Antoine de Saint-Exupéry – Citadela